DISC-model, wat is het?  

Het DISC-model of -profiel is de basis voor de Identity Card Game. Het DISC-model is een instrument wat gebruikt wordt voor persoonlijkheidsanalyse. DISC werkt tweeledig, enerzijds geeft het mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheids- en gedragsstijl. Anderzijds geeft kennis van het DISC-instrument ook helder zicht om de ander beter te begrijpen. 

De kracht van DISC is dat het beschrijvingen geeft in een begrijpelijke taal en daarmee snel kennis en inzicht geeft op gedrag en communicatie, zonder afbreuk te doen aan de uniciteit van de mens.

Achtergrond van DISC-model 

DISC is inmiddels alweer bijna een eeuw geleden ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog dr. William Moulton Marston (1893-1947).

In de loop der tijd is dit model verder door ontwikkeld. Dr. John Geier, professor aan de universiteit van Minneapolis heef in de laatste jaren het persoonlijkheidsmodel grondig vernieuwd en aan laten sluiten bij de laatste wetenschappelijke en psychologische inzichten.

De internationale organisatie Persolog is het enige opleidingsinstituut die wereldwijd met de nieuwste DISC-materialen van Geier werkt.
De trainer en ontwikkelaar van Identity Card Game, Sander van Dijk, is opgeleid en aangesloten bij Persolog en maakt zodoende ook gebruik van deze laatste inzichten.


Hoe werkt DISC? 

Het DISC-model gaat uit van vier belangrijke gedrags-  of  persoonlijkheids-temperamenten die samengevat worden met de letters DISC.
Hieronder een korte omschrijving van waar de letters voor staan:

D = Dit zijn de daadkrachtige mensen die taakgericht te werk gaan en graag snel resultaat willen zien. Zij worden ook wel dominant of daadkrachtig genoemd. Kleur ROOD
 
I = Dit zijn de enthousiaste mensen die mensgericht te werk gaan en zichtbaar invloed willen uitoefenen.
Zij worden ook wel interactief en inspirerend genoemd. Kleur GEEL

S = Dit zijn de loyale mensen die graag mensgericht te werk gaan en anderen willen ondersteunen.      
Zij worden ook wel stabiel en support-gevend genoemd. Kleur GROEN

C = Dit zijn de Correcte mensen die taakgericht te werk gaan en kwaliteit willen leveren.
Zij worden ook wel consciëntieus en calculerend genoemd. Kleur BLAUW

DISC geeft:  

  • Inzicht in de sterke eigenschappen van de persoon.
  • Begrip in mogelijke valkuilen en uitdagingen van jezelf en de ander. 
  • Helderheid onder welke (werk)omstandigheden iemand het best tot zijn of haar recht komt. 
  • Handvatten hoe er op de beste manier leiding gegeven kan worden.
  • Basis voor een betere onderlinge communicatie en samenwerking.
  • Tools voor mensen die willen groeien in overtuigingskracht, wat bijv. nodig kan zijn voor sales. 

Betrouwbaarheid DISC 

Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.
Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). Dat is dan ook de reden waarom DISC zo populair is.


Alhoewel het DISC-model de basis is voor de Identity Card Game,  worden de letters DISC en bijbehorende kleuren niet gebruikt in het spel.
Dat is een bewuste keuze. Veel mensen hebben al enige kennis van DISC wat de onbevangenheid in het spelen weghaalt. Er zijn ook mensen die wat allergisch kunnen reageren op het categoriseren van mensen in een bepaald kleurenveld. Daarom maakt het spel gebruik van de rood-zwart iconen van Schoppen, Harten, Ruiten en Klavers.

Uiteraard wordt de beproefde en bruikbare kennis van DISC door de trainer zowel tijdens als na het spel bij de verwerking ingezet. 

Ook is het mogelijk Identity Card Game in te zetten als onderdeel van een bredere training.
De diverse mogelijkheden van coaching en trainingen, zowel op individueel als teamgebied,  zijn te vinden op de website van Abundant Life. 

Teambuilding Abundant Life
DISC kaartspel